Řada EXCELL NHP/T

NOVINKA

více informací na vyžádání: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Řada EXCELL NHP

EXCELL NHP 250/D pro monopolární i bipolární použití s max. výkonem 280W - automatické funkce
EXCELL NHP 400/D pro monopolární i bipolární použití s max. výkonem 400W - automatické funkce
EXCELL NHP 250/DA pro monopolární i bipolární použití + ARGON s max. výkonem 280W - automatické funkce
EXCELL NHP 400/DA pro monopolární i bipolární použití + ARGON s max. výkonem 400W - automatické funkce

2 monopolární výstupy aktivované současně dvěma chirurgy dvojitým pedálovým spínačem a ručně ovládaným spínačem.

2 bipolární výstupy aktivované dvojitým pedálovým spínačem a po nastavení příslušných proudů i automatickým systémem start/stop "Snímání impedance" se spouštěcím zpožděním nastavitelným v rozmezí 0 až 5 sekund

"ACD systém - konstantní výkon" se zpětnou vazbou jednotka - tkáň.
Tento systém v souladu s průběžnou zpětnou vazbou jednotka - tkáň pacienta provádí dynamické řízení a automatickou optimalizaci činnosti, aby byl zaručen konstantní výstupní výkon podle požadavku na řezání ve vodě v průběhu TUR nebo na koagulaci.

"APC systém - konstantní napětí" se zpětnou vazbou jednotka - tkáň.
Tento systém v souladu s průběžnou zpětnou vazbou jednotka - tkáň pacienta provádí dynamické řízení a automatické nastavení výstupního výkonu tak, aby byl zaručen co nejjemnější výsledek, a udržuje konstantní napětí proudů podle požadavku na řezání během pružné endoskopické chirurgie nebo při použití extrémně tenkých elektrod.

"RSI - řízení spouštěcího impulzu" tento systém prostřednictvím specifického elektronického řízení fáze spouštění řezání zvyšuje rychlost a přesnost řezu a snižuje výkon potřebný k dosažení požadovaného účinku.

100 pamětových míst lze uložit 99 kompletních pracovních programů, volitelných tlačítky, včetně mnoha předem nastavených programů usnadňujících uživatelům obsluhu:

Modely bez argonového modulu:

 • 5 pro pružnou endoskopii
 • 5 pro pevnou monopolární endoskopii v kapalině (TUR)
 • 4 pouze pro bipolární použití bez připojení neutrální elektrody včetně bipolární TUR.

Modely s vestavěným argonovým modulem:

 • 5 pro otevřenou/laparoskopickou chirurgii s/bez argonu
 • 5 pro pružnou endoskopii s/bez argonu
 • 5 pro pevnou monopolární endoskopii v kapalině (TUR)
 • 4 pouze pro bipolární použití bez připojení neutrální elektrody včetně bipolární TUR

NPCC systém - bezpečnostní obvod neutrální elektrody jednotky jsou vybaveny obvodem, který je elektronicky řízený mikroprocesorovým systémem a speciálně testován během hlavní samokontroly za použití referenčního odporu. Tento obvod řídí připojení/kontakt nedělených a dělených neutrálních elektrod následovně:

Pomocí nedělených neutrálních elektrod kontroluje napájecí kabel a jeho připojení k jednotce a neutrální elektrodě.

 • Je-li kabel poškozený, přerušený nebo odpojený, obvod vypne výstupní výkon a vyšle výstražné signály (silný a přerušovaný zvukový signál/červené světlo).
 • Pomocí dělených neutrálních elektrod kontroluje kvalitu kontaktu mezi elektrodou a tkání pacienta.
  Je-li chybný kontakt asi na 80 % plochy standardní elektrody, je vydán první vizuální signál.
  Je-li chybný kontakt asi na 50 % plochy standardní elektrody, je vydán druhý vizuální signál a výstupní výkon je automaticky snížen na bezpečnou úroveň (max. 200 W).

V případě malého/nebezpečného kontaktu nebo přerušeného/odpojeného kabelu systém vypne výstupní výkon a vyšle varovné signály (silný a přerušovaný tón/červené světlo).

Argonový modul - pouze pro modely EXCELL NHP 400/DA a EXCELL NHP 250/DA
Dodávka plynu: z 5l válcových nádob (plná nádoba = tlak 200 bar) s regulátorem tlaku nebo z vnějšího centrálního rozvodu.
Připojení k rozvodu plynu: pomocí rychlospojky.
Max. provozní tlak a max. průtok: 1 bar, 15 l/min.
Seřízení průtoku plynu: 1 až 15 l/min, nastavení pomocí tlačítek na základě počtu diod na svítících na liniové stupnicí.
Tři bezpečnostní zařízení regulující tlak plynu: regulátor tlaku na válcové nádobě, zvláštní mechanický pojistný ventil v jednotce a detektor tlaku připojený k elektronickému řídicímu systému se zvláštní vlastní kontrolou při každém zapnutí argonového modulu.
Regulace průtoku plynu: elektronicky řízeným ventilem s automatickým systémem kompenzace v závislosti na průměru použité elektrody.

Tabulka maximálních výkonů pro jednotlivé režimy
EXCELL NHP250/D a 250/DA
EXCELL NHP400/D a 400/DA
Monopolární použití:
PURE čistý řez (ADC, RSI)
280W
400W
BLEND I smíšený řez (ADC, RSI)
280W
300W
BLEND II smíšený řez (ADC, RSI)
140W
140W
AUTO PURE čistý řez (APC, RSI)
280W
400W
AUTO BLEND smíšený řez (APC, RSI)
280W
300W
AUTO ENDO fáze řez/koagulace (APC, RSI)
220W
250W
FULG FORCED fulgurace/koagulace (ADC)
150W
150W
PIN POINT/CONTACT přesná, kontaktní koag. (ADC)
250W
250W
SOFT jemná koagulace (ADC)
280W
280W
SPRAY sprejová koagulace (ADC)
140W
140W
Bipolární použití:
 
 
PURE čistý řez (ADC, RSI) 
160W
160W
BLEND smíšený řez (ADC, RSI)
130W
130W
MICRO CV mikrokoagulace (APC)
130W
130W
MICRO AUTO jako MICRO CV, ale automatická (APC)
130W
130W
MICRO HC přesná mikrokoagulace (ADC)
130W
130W
MACRO makro koagulace (ADC)
130W
130W
SEAL HC uzavření velkých cév (ADC, RSI)
130W
130W

Řada SU

SU 50 MPC
SU 100 MPC
SU 140 MPC
SU 140/D MPC
SU 140/BD MPC ELEKTROCHIRURGICKÉ PŘÍSTROJE PRO MONOPOLÁRNÍ A BIPOLÁRNÍ CHIRURGII

Typová řada ALSATOM SU MPC
Systém ALSATOM MPC patří do nové generace elektrochirurgických přístrojů,využívajících vyspělé technologie se systémem ovládání pomocí mikroprocesoru.Tento,v současné době pro daný druh zařízení nejnovější systém,jediný,který je schopen garantovat,jak výkony skutečně vhodné pro aktuální chirurgické potřeby,tak vysokou úroveň bezpečnosti,v současné době vyžadovanou nejnovějšími bezpečnostními předpisy pro tento typ zařízení (IEC 60601-2-2 II.vydání.,již Evropské normy EN).
Dostupnou řadu ALSATOM tvoří 5 modelů,4 pro monopolární/bipolární použití a 1 pouze pro bipolární použití.

ALSATOM SU50-MPC je základní model pro monopolární/bipolární použití,dosahuje maximálního výkonu 80W,ovládá se jednoduchým nožním přepínačem a je vhodný pro všeobecnou,ORL,dermatologickou a dentální chirurgii.

ALSATOM SU100-MPC je v podstatě stejný jako model SU50-MPC,liší se ale maximálním výkonem -140W,který splňuje požadavky každých chirurgických potřeb,včetně gynekologie,veterinářství atd.Tento model také vyhovuje fulguraci v měchýři pod kapalinou.

ALSATOM SU140-MPC dosahuje stejného výkonu jako model SU100-MPC,avšak je mnohem kompletnější,pokud se týká použitých funkcí.Má 2 samostatné ovládání, sestávající ze specifického displeje pro nezávislé nastavení řezání a koagulaci a může být ovládán nejen nožním přepínačem,ale také tužkovým přepínačem (řezání/koagulace).

ALSATOM SU140/D-MPC představuje nejkompletnější model této typové řady.Je stejný jako model SU140MPC,lze ho ovládat tužkovým ručním přepínačem,ale jeho technické vlastnosti se liší od společných vlastností jednotek pro drobnou chirurgii.Je vybaven dvojitým nožním přepínačem pro aktivaci funkce řezání a koagulace a není jen pouze nejkompletnější a svými funkcemi splňující všechny výše uvedené potřeby,ale dokonce je ideální pro první pomoc,gastro-enteologii atd.

ALSATOM SU 140/BD-MPC je model pro bipolární použití pro řezání a koagulaci, dosahující maximálního výkonu 100W.Je shodný s modelem SU 140D-MPC,s dvojitým nožním přepínačem a 2 samostatnými ovládacími jednotkami a dále se specifickým displejem pro nastavení výkonu řezání a koagulace..

KONSTRUKčNÍ DETAILY
Mikroprocesorové ovládání -systém MPC
Systém MPC představuje moderní řídící systém,jehož funkční parametry zaručují výkonovou úroveň a bezpečnost,jinak nedostupnou.Tento systém,který provádí přepínání kompletní autodiagnostiky jednotky a kontroluje ji v reálném čase během použití,umožňuje maximálně bezpečné a snadné použití,protože v případě výskytu poruchy zablokuje automaticky výstupní výkon a informuje uživatele o vzniklém stavu prostřednictvím specifických chybových kódů.

Automatické nastavení výstupních výkonů s dynamickým ovládáním a přerušením činnosti v případě výskytu poruchy systému ADC,pomocí funkce OUT-PUT ERROR CONTROL.
Výstupní výkony jsou řízeny mikroprocesorem,který automaticky zajiš»uje velmi účinnou a dynamickou optimalizaci v každé chirurgické oblasti a provádějící 7000 testů/sec,čímž zajiš»uje ty nejlepší chirurgické výsledky,vždy při použití nejnižšího možného výkonu.
Tento systém také poskytuje maximální bezpečnost,protože v plné míře plní aktuální požadavky nejnovějších bezpečnostních předpisů,tj.přerušit v případě výskytu interních poruch v reálném čase výstupní výkon a tím zamezit výskytu náhlého a potenciálně nebezpečného výstupního výkonu,který překračuje zvolenou hodnotu.
Tento systém také kontroluje svodové proudy a pokud se během činnosti objeví nějaké neodpovídající impedanční hodnoty (tkáň pacienta),pak automaticky snižuje napětí RMS na bezpečnou úroveň.

 

Monopolární režim

SU 50 --MPC

SU 100 --MPC

SU 140 --MPC

SU 140/D --MPC

SU 140/BD --MPC

Cut -- čistý řez 80 W --500 ohm Vpp 1000 --CF 1,7 140 W --500 ohm Vpp 1200 --CF 1,7 140 W --500 ohm Vpp 1200 --CF 1,7 140 W --500 ohm Vpp 1200 --CF 1,7  
Blend Cut -- smíšený řez 80 W --500 ohm Vpp 1950 --CF 6,9 120 W --500 ohm Vpp 2770 --CF 6,9 120 W --500 ohm Vpp 2770 --CF 6,9 120 W --500 ohm Vpp 2770 --CF 6,9  
Coag -- koagulace 60 W --200 ohm Vpp 1420 --CF 2,8 60 W --200 ohm Vpp 1420 --CF 2,8 60 W --200 ohm Vpp 1420 --CF 2,8 60 W --200 ohm Vpp 1420 --CF 2,8  
Coag Micro -- mikro koagulace 60 W --100 ohm Vpp 400 --CF 1,4 100 W --100 ohm Vpp 400 --CF 1,4 100 W --100 ohm Vpp 400 --CF 1,4 100 W --100 ohm Vpp 400 --CF 1,4  
 
Monopolární režim SU 50 --MPC SU 100 --MPC

SU 140 --MPC

SU 140/D --MPC

SU 140/BD --MPC
Cut -- čistý řez         100 W --500 ohm Vpp 750 --CF 1,3
Blend Cut -- smíšený řez         100 W --500 ohm Vpp 890 --CF 1,8
Bip Coag -- koagulace 80 W --500 ohm Vpp 1450 --CF 2,8 120 W --500 ohm Vpp 1450 --CF 2,8 120 W --500 ohm Vpp 1450 --CF 2,8 120 W --500 ohm Vpp 1450 --CF 2,8 100 W --100 ohm Vpp 530 --CF 1,7

Řada EXCELL MCDSe

EXCELL se systémem MCDSe patří do nové generace elektrochirurgických přístrojů pro odbornou chirurgii, využívající nejvyspělejší digitální technologii se zdvojeným mikroprocesorem, poskytující maximální možnou úroveň výkonnosti a bezpečnosti jak pro uživatele tak i pacienty. Přístroj EXCELL MCDSe, který je vhodný pro každou chirurgickou monopolární a bipolární aplikaci, splňuje požadavky mezinárodních norem IEC 60601-2-2 pro diatermické HF přístroje, bylo vystaveno schválení EC 93/42 ECC a je nabízen ve 4 různých modelech: EXCELL 400 MCDSe, EXCELL 350 MCDSe, EXCELL 250 MCDSe a EXCELL 200 MCDSe, které umožňují uživateli vybrat si ten nejvhodnější model pro jeho specifickou potřebu. Rozměry pro všechny přístroje Excell MCDSe jsou: 35 x 38 x 15 cm, váha 15 kg

KOMPLETNÍ CELKOVÉ VÝKONY
Třináct různých proudů, které pokrývají všechny potřeby:

 • čtyři pro monopolární řez,
 • čtyři pro monopolární koagulaci,
 • dva pro bipolární řez (pouze u modelů 400 MCDSe a 250 MCDSe),
 • tři pro bipolární koagulaci.

Monopolární a bipolární výstupní výkony mohou být používány nezávisle na sobě a všechny jednotky mohou být použity s argon. koagulátory. 

Monopolární řez
čtyři proudy, všechny ve tvaru sinusové vlny a elektronicky ovládaným počátečním impulsem pro podporu nejlepších výkonu pro každý chirurgický postup, rovněž pod vodou (TUR, TUVAP, atd.) Jedná se o následující proudy:

 • 1) PC
  čistý řez (pure cut),
 • 2) BC I
  smíšený řez (blend cut) s mininálním hemostatickým účinkem a modulovanou kombinací řezu a koagulačními proudy
 • 3) BC II
  smíšený řez se středním hemostatickým účinkem a modulovanou kombinací řezu a koagulačními proudy
 • 4) BC III
  smíšený řez se silným hemostatickým účinkem sprejového typu, modulovanou kombinací řezu a koagulačními proudy

Monopolární koagulace
čtyři proudy, všechny s automatickým optimalizačním systémem, zajiš»ují nejlepší výsledky u koagulace s nejnižší možnou energií v každém chirurgickém poli, rovněž pod vodou. Jedná se o následující proudy:

 • 1) PCS
  bodový dotyk s hrotem, měkký: koagulace mimořádně přesná, s minimálním povrchovým účinkem a dobrým působením do hloubky,
 • 2) F
  fulgurace: koagulace s dobrým povrchovým účinkem a působením do hloubky
 • 3) SPR
  sprej: koagulace bez kontaktu, se silným povrchovým účinkem slabým působením do hloubky,
 • 4) A
  automatický: koagulace s impulsním působením pro získání maximálně jemného účinku. Tato funkce je zvláště vhodná pro laparoskopické , snižuje nežádoucí "kouřový efekt".

Bipolární řez
U bipolárního řezu jsou dva proudy:

 • 1) PC
  čistý řez s minimálním koagulačním účinkem
 • 2) BC
  smíšený řez se silným koagulačním účinkem

Bipolární koagulace
U bipolární koagulace jsou k dispozici tři proudy, které uspokojí každou specifickou potřebu. Jedná se o tyto tři proudy:

 • 1) MP
  mikro, přesný: koagulace mimořádně přesná
 • 2) MPA
  mikro, přesný automatický: koagulace stejná jako u typu MP, ale s automatickým systémem Start/Stop (impedančně citlivý),
 • 3) SM
  standardní Makro: koagulace se silným účinkem, pro lékařské s většími hroty (nejlepší pro laparoskopii).

 

Momopolární řez

EXCELL 400 MCDSe

EXCELL 350 MCDSe

EXCELL 250 MCDSe

EXCELL 200 MCDSe

PC - čistý řez 400 WRMS  a 400 W

1530 Vpp - CF 1.6
400 WRMS a 400 W

1530 Vpp - CF 1.6
280 WRMS a 400 W

1530 Vpp - CF 1.6
280 WRMS a 400 W

1530 Vpp - CF 1.6
BC I - smíšený řez I 300 WRMS a 400 W

2050 Vpp - CF 2
300 WRMS a 400 W

2050 Vpp - CF 2
280 WRMS a 400 W

2050 Vpp - CF 2
280 WRMS a 400 W

2050 Vpp - CF 2
BC II - smíšený řez II 300 WRMS a 400 W

2500 Vpp - CF 2.3
300 WRMS a 400 W

2500 Vpp - CF 2.3
280 WRMS a 400 W

2500 Vpp - CF 2.3
280 WRMS a 400 W

2500 Vpp - CF 2.3
BC III - smíšený řez III 120 WRMS a 400 W

7200 Vpp - CF 7.1
120 WRMS a 400 W

7200 Vpp - CF 7.1
120 WRMS a 400 W

7200 Vpp - CF 7.1
120 WRMS a 400 W

7200 Vpp - CF 7.1
PCS - bodový dotek s hrotem, měkký 250 WRMS a 400 W

2800 Vpp - CF 2.7
250 WRMS a 400 W

2800 Vpp - CF 2.7
180 WRMS a 400 W

2800 Vpp - CF 2.7
180 WRMS a 400 W

2800 Vpp - CF 2.7
F - fulgurace 130 WRMS a 400 W

3900 Vpp - CF 5.3
130 WRMS a 400 W

3900 Vpp - CF 5.3
130 WRMS a 400 W

3900 Vpp - CF 5.3
130 WRMS a 400 W

3900 Vpp - CF 5.3
SPR - spray 120 WRMS a 400 W

7200 Vpp - CF 7.1
120 WRMS a 400 W

7200 Vpp - CF 7.1
120 WRMS a 400 W

7200 Vpp - CF 7.1
120 WRMS a 400 W

7200 Vpp - CF 7.1
A - automatický 120 WRMS a 400 W

2650 Vpp - CF 3.6
120 WRMS a 400 W

2650 Vpp - CF 3.6
120 WRMS a 400 W

2650 Vpp - CF 3.6
120 WRMS a 400 W

2650 Vpp - CF 3.6

 

Bipolární řez

 EXCELL 400 MCDSe EXCELL 350 MCDSe EXCELL 250 MCDSe  EXCELL 200 MCDSe
PC - čistý řez 99 WRMS a 400 W

800 Vpp - CF 1.6

-

99 WRMS a 400 W

800 Vpp - CF 1.6

-

BC - smíšený řez 99 WRMS a 400 W

1050 Vpp - CF 2.1

-

99 WRMS a 400 W

1050 Vpp - CF 2.1

-

MP - mikro, přesný 80 WRMS a 100 W

400 Vpp - CF 1.6
80 WRMS a 100 W

400 Vpp - CF 1.6
60 WRMS a 100 W

380 Vpp - CF 1.6
60 WRMS a 100 W

380 Vpp - CF 1.6
MPA - mikro, přesný automatický 80 WRMS a 100 W

400 Vpp - CF 1.6
80 WRMS a 100 W

400 Vpp - CF 1.6
60 WRMS a 100 W

380 Vpp - CF 1.6
60 WRMS a 100 W

380 Vpp - CF 1.6
SM - Sstandardní makro 99 WRMS a 100 W

450 Vpp - CF 1.8
99 WRMS a 100 W

450 Vpp - CF 1.8
80 WRMS a 100 W

450 Vpp - CF 1.8
80 WRMS a 100 W

450 Vpp - CF 1.8