Řada SU

SU 50 MPC
SU 100 MPC
SU 140 MPC
SU 140/D MPC
SU 140/BD MPC ELEKTROCHIRURGICKÉ PŘÍSTROJE PRO MONOPOLÁRNÍ A BIPOLÁRNÍ CHIRURGII

Typová řada ALSATOM SU MPC
Systém ALSATOM MPC patří do nové generace elektrochirurgických přístrojů,využívajících vyspělé technologie se systémem ovládání pomocí mikroprocesoru.Tento,v současné době pro daný druh zařízení nejnovější systém,jediný,který je schopen garantovat,jak výkony skutečně vhodné pro aktuální chirurgické potřeby,tak vysokou úroveň bezpečnosti,v současné době vyžadovanou nejnovějšími bezpečnostními předpisy pro tento typ zařízení (IEC 60601-2-2 II.vydání.,již Evropské normy EN).
Dostupnou řadu ALSATOM tvoří 5 modelů,4 pro monopolární/bipolární použití a 1 pouze pro bipolární použití.

ALSATOM SU50-MPC je základní model pro monopolární/bipolární použití,dosahuje maximálního výkonu 80W,ovládá se jednoduchým nožním přepínačem a je vhodný pro všeobecnou,ORL,dermatologickou a dentální chirurgii.

ALSATOM SU100-MPC je v podstatě stejný jako model SU50-MPC,liší se ale maximálním výkonem -140W,který splňuje požadavky každých chirurgických potřeb,včetně gynekologie,veterinářství atd.Tento model také vyhovuje fulguraci v měchýři pod kapalinou.

ALSATOM SU140-MPC dosahuje stejného výkonu jako model SU100-MPC,avšak je mnohem kompletnější,pokud se týká použitých funkcí.Má 2 samostatné ovládání, sestávající ze specifického displeje pro nezávislé nastavení řezání a koagulaci a může být ovládán nejen nožním přepínačem,ale také tužkovým přepínačem (řezání/koagulace).

ALSATOM SU140/D-MPC představuje nejkompletnější model této typové řady.Je stejný jako model SU140MPC,lze ho ovládat tužkovým ručním přepínačem,ale jeho technické vlastnosti se liší od společných vlastností jednotek pro drobnou chirurgii.Je vybaven dvojitým nožním přepínačem pro aktivaci funkce řezání a koagulace a není jen pouze nejkompletnější a svými funkcemi splňující všechny výše uvedené potřeby,ale dokonce je ideální pro první pomoc,gastro-enteologii atd.

ALSATOM SU 140/BD-MPC je model pro bipolární použití pro řezání a koagulaci, dosahující maximálního výkonu 100W.Je shodný s modelem SU 140D-MPC,s dvojitým nožním přepínačem a 2 samostatnými ovládacími jednotkami a dále se specifickým displejem pro nastavení výkonu řezání a koagulace..

KONSTRUKčNÍ DETAILY
Mikroprocesorové ovládání -systém MPC
Systém MPC představuje moderní řídící systém,jehož funkční parametry zaručují výkonovou úroveň a bezpečnost,jinak nedostupnou.Tento systém,který provádí přepínání kompletní autodiagnostiky jednotky a kontroluje ji v reálném čase během použití,umožňuje maximálně bezpečné a snadné použití,protože v případě výskytu poruchy zablokuje automaticky výstupní výkon a informuje uživatele o vzniklém stavu prostřednictvím specifických chybových kódů.

Automatické nastavení výstupních výkonů s dynamickým ovládáním a přerušením činnosti v případě výskytu poruchy systému ADC,pomocí funkce OUT-PUT ERROR CONTROL.
Výstupní výkony jsou řízeny mikroprocesorem,který automaticky zajiš»uje velmi účinnou a dynamickou optimalizaci v každé chirurgické oblasti a provádějící 7000 testů/sec,čímž zajiš»uje ty nejlepší chirurgické výsledky,vždy při použití nejnižšího možného výkonu.
Tento systém také poskytuje maximální bezpečnost,protože v plné míře plní aktuální požadavky nejnovějších bezpečnostních předpisů,tj.přerušit v případě výskytu interních poruch v reálném čase výstupní výkon a tím zamezit výskytu náhlého a potenciálně nebezpečného výstupního výkonu,který překračuje zvolenou hodnotu.
Tento systém také kontroluje svodové proudy a pokud se během činnosti objeví nějaké neodpovídající impedanční hodnoty (tkáň pacienta),pak automaticky snižuje napětí RMS na bezpečnou úroveň.

 

Monopolární režim

SU 50 --MPC

SU 100 --MPC

SU 140 --MPC

SU 140/D --MPC

SU 140/BD --MPC

Cut -- čistý řez 80 W --500 ohm Vpp 1000 --CF 1,7 140 W --500 ohm Vpp 1200 --CF 1,7 140 W --500 ohm Vpp 1200 --CF 1,7 140 W --500 ohm Vpp 1200 --CF 1,7  
Blend Cut -- smíšený řez 80 W --500 ohm Vpp 1950 --CF 6,9 120 W --500 ohm Vpp 2770 --CF 6,9 120 W --500 ohm Vpp 2770 --CF 6,9 120 W --500 ohm Vpp 2770 --CF 6,9  
Coag -- koagulace 60 W --200 ohm Vpp 1420 --CF 2,8 60 W --200 ohm Vpp 1420 --CF 2,8 60 W --200 ohm Vpp 1420 --CF 2,8 60 W --200 ohm Vpp 1420 --CF 2,8  
Coag Micro -- mikro koagulace 60 W --100 ohm Vpp 400 --CF 1,4 100 W --100 ohm Vpp 400 --CF 1,4 100 W --100 ohm Vpp 400 --CF 1,4 100 W --100 ohm Vpp 400 --CF 1,4  
 
Monopolární režim SU 50 --MPC SU 100 --MPC

SU 140 --MPC

SU 140/D --MPC

SU 140/BD --MPC
Cut -- čistý řez         100 W --500 ohm Vpp 750 --CF 1,3
Blend Cut -- smíšený řez         100 W --500 ohm Vpp 890 --CF 1,8
Bip Coag -- koagulace 80 W --500 ohm Vpp 1450 --CF 2,8 120 W --500 ohm Vpp 1450 --CF 2,8 120 W --500 ohm Vpp 1450 --CF 2,8 120 W --500 ohm Vpp 1450 --CF 2,8 100 W --100 ohm Vpp 530 --CF 1,7