Servisní a obchodní služby pro zdravotnictví

ZAMĚŘENÍ FIRMY:

SERVIS:

  • digitálních, rtuťových a hodinkových tlakoměrů, fonendoskopů, redukčních ventilů, průtokoměrů
  • přístrojů v oblasti narkotizační a ventilační techniky, spirometrie
  • infuzní techniky, lékařské elektroniky a elektroléčby, EKG a EEG

OBCHOD:

  • spotřební materiál pro anesteziologii, respirační terapii, odsávání, infúzi a pro péči o dlouhodobě ležící pacienty.
  • vf elektrochirurgické přístroje od ambulantní chirurgie po využití na operačních sálech, odsávačky pro ambulantní a domácí péči