Řada EXCELL NHP

EXCELL NHP 250/D pro monopolární i bipolární použití s max. výkonem 280W - automatické funkce
EXCELL NHP 400/D pro monopolární i bipolární použití s max. výkonem 400W - automatické funkce
EXCELL NHP 250/DA pro monopolární i bipolární použití + ARGON s max. výkonem 280W - automatické funkce
EXCELL NHP 400/DA pro monopolární i bipolární použití + ARGON s max. výkonem 400W - automatické funkce

2 monopolární výstupy aktivované současně dvěma chirurgy dvojitým pedálovým spínačem a ručně ovládaným spínačem.

2 bipolární výstupy aktivované dvojitým pedálovým spínačem a po nastavení příslušných proudů i automatickým systémem start/stop "Snímání impedance" se spouštěcím zpožděním nastavitelným v rozmezí 0 až 5 sekund

"ACD systém - konstantní výkon" se zpětnou vazbou jednotka - tkáň.
Tento systém v souladu s průběžnou zpětnou vazbou jednotka - tkáň pacienta provádí dynamické řízení a automatickou optimalizaci činnosti, aby byl zaručen konstantní výstupní výkon podle požadavku na řezání ve vodě v průběhu TUR nebo na koagulaci.

"APC systém - konstantní napětí" se zpětnou vazbou jednotka - tkáň.
Tento systém v souladu s průběžnou zpětnou vazbou jednotka - tkáň pacienta provádí dynamické řízení a automatické nastavení výstupního výkonu tak, aby byl zaručen co nejjemnější výsledek, a udržuje konstantní napětí proudů podle požadavku na řezání během pružné endoskopické chirurgie nebo při použití extrémně tenkých elektrod.

"RSI - řízení spouštěcího impulzu" tento systém prostřednictvím specifického elektronického řízení fáze spouštění řezání zvyšuje rychlost a přesnost řezu a snižuje výkon potřebný k dosažení požadovaného účinku.

100 pamětových míst lze uložit 99 kompletních pracovních programů, volitelných tlačítky, včetně mnoha předem nastavených programů usnadňujících uživatelům obsluhu:

Modely bez argonového modulu:

 • 5 pro pružnou endoskopii
 • 5 pro pevnou monopolární endoskopii v kapalině (TUR)
 • 4 pouze pro bipolární použití bez připojení neutrální elektrody včetně bipolární TUR.

Modely s vestavěným argonovým modulem:

 • 5 pro otevřenou/laparoskopickou chirurgii s/bez argonu
 • 5 pro pružnou endoskopii s/bez argonu
 • 5 pro pevnou monopolární endoskopii v kapalině (TUR)
 • 4 pouze pro bipolární použití bez připojení neutrální elektrody včetně bipolární TUR

NPCC systém - bezpečnostní obvod neutrální elektrody jednotky jsou vybaveny obvodem, který je elektronicky řízený mikroprocesorovým systémem a speciálně testován během hlavní samokontroly za použití referenčního odporu. Tento obvod řídí připojení/kontakt nedělených a dělených neutrálních elektrod následovně:

Pomocí nedělených neutrálních elektrod kontroluje napájecí kabel a jeho připojení k jednotce a neutrální elektrodě.

 • Je-li kabel poškozený, přerušený nebo odpojený, obvod vypne výstupní výkon a vyšle výstražné signály (silný a přerušovaný zvukový signál/červené světlo).
 • Pomocí dělených neutrálních elektrod kontroluje kvalitu kontaktu mezi elektrodou a tkání pacienta.
  Je-li chybný kontakt asi na 80 % plochy standardní elektrody, je vydán první vizuální signál.
  Je-li chybný kontakt asi na 50 % plochy standardní elektrody, je vydán druhý vizuální signál a výstupní výkon je automaticky snížen na bezpečnou úroveň (max. 200 W).

V případě malého/nebezpečného kontaktu nebo přerušeného/odpojeného kabelu systém vypne výstupní výkon a vyšle varovné signály (silný a přerušovaný tón/červené světlo).

Argonový modul - pouze pro modely EXCELL NHP 400/DA a EXCELL NHP 250/DA
Dodávka plynu: z 5l válcových nádob (plná nádoba = tlak 200 bar) s regulátorem tlaku nebo z vnějšího centrálního rozvodu.
Připojení k rozvodu plynu: pomocí rychlospojky.
Max. provozní tlak a max. průtok: 1 bar, 15 l/min.
Seřízení průtoku plynu: 1 až 15 l/min, nastavení pomocí tlačítek na základě počtu diod na svítících na liniové stupnicí.
Tři bezpečnostní zařízení regulující tlak plynu: regulátor tlaku na válcové nádobě, zvláštní mechanický pojistný ventil v jednotce a detektor tlaku připojený k elektronickému řídicímu systému se zvláštní vlastní kontrolou při každém zapnutí argonového modulu.
Regulace průtoku plynu: elektronicky řízeným ventilem s automatickým systémem kompenzace v závislosti na průměru použité elektrody.

Tabulka maximálních výkonů pro jednotlivé režimy
EXCELL NHP250/D a 250/DA
EXCELL NHP400/D a 400/DA
Monopolární použití:
PURE čistý řez (ADC, RSI)
280W
400W
BLEND I smíšený řez (ADC, RSI)
280W
300W
BLEND II smíšený řez (ADC, RSI)
140W
140W
AUTO PURE čistý řez (APC, RSI)
280W
400W
AUTO BLEND smíšený řez (APC, RSI)
280W
300W
AUTO ENDO fáze řez/koagulace (APC, RSI)
220W
250W
FULG FORCED fulgurace/koagulace (ADC)
150W
150W
PIN POINT/CONTACT přesná, kontaktní koag. (ADC)
250W
250W
SOFT jemná koagulace (ADC)
280W
280W
SPRAY sprejová koagulace (ADC)
140W
140W
Bipolární použití:
 
 
PURE čistý řez (ADC, RSI) 
160W
160W
BLEND smíšený řez (ADC, RSI)
130W
130W
MICRO CV mikrokoagulace (APC)
130W
130W
MICRO AUTO jako MICRO CV, ale automatická (APC)
130W
130W
MICRO HC přesná mikrokoagulace (ADC)
130W
130W
MACRO makro koagulace (ADC)
130W
130W
SEAL HC uzavření velkých cév (ADC, RSI)
130W
130W